Harmonogram wywozu nieczystości stałych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku:

Miejscowości:

Termin odbioru:

1. Grabniak 4 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień
2 i 4 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
2. Kochanowskie, Sumin 3 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień
1 i 3 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
3. Stare Załucze, Nowe Załucze, Dębowiec 3 wtorek miesiąca
4. Borysik, Przymiarki, Wielkopole, Sęków, Wereszczyn, 4 środa miesiąca
5. Wiązowiec, Babsk, Zawadówka, Jamniki, Łomnica, Wola Wereszczyńska, 2 środa miesiąca
6. Wytyczno, Wólka Wytycka, Michałów, 3 środa miesiąca
7. Kozubata, Zabrodzie, Zastawie, Andrzejów Osada, Andrzejów, Wincencin, 2 czwartek miesiąca
8. Urszulin 1 środa miesiąca

Worki i pojemniki należy wystawiać przy bramie posesji do godziny 800.

Jeżeli wyznaczony termin odbioru odpadów komunalnych wypada w dzień wolny od pracy i święto to odbiór odpadów nastąpi w następnym dniu roboczym

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do właściwego oznakowania swoich odpadów przez oznaczenie w widocznym miejscu numeru posesji lub numeru działki letniskowej lub budowlanej (np. na budynku, ogrodzeniu lub pojemniku na odpady)

Odpady niesegregowane należy wystawiać we własnych pojemnikach lub własnych czarnych workach, natomiast odpady segregowane w dostarczonych workach w kolorach na poszczególne frakcje odpadów zgodnie z zasadami segregacji.

Jeżeli ilość dostarczonych worków jest za mała, wówczas mozna je dostać nieodpłatnie w siedzibie GZUK, ul. Szkolna 17, w godz. 7.00-15.00 w dni robocze.

odbiór popiołu będzie następował przy każdym odbiorze odpadów zgodnie z harmonogramem (popiół należy wystawiać we własnych workach).