Podmiot odbierajacy odpady komunalne

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY URSZULIN

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, tel (82) 57-13-066.

Miejsce przeznaczenia odpadów komunalnych: