Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Urszulin znajduje się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszuin.

1. Punkty zbierania odzieży:
-Pojemnik przy Poczcie Polskiej S.A. w Urszulinie przy ul. Pocztowej
-Pojemnik przy przystanku autobusowym w Urszulin przy ul. Lubelskiej
PPHU „WTÓRPOL” ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysk


2. Odpady wielkogabarytowe oraz  odpady rozbiórkowe i budowlane są odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości  1 raz w roku nieodpłatnie przez przedsiębiorcę odpierającego odpady komunalne z terenu Gminy Urszulin.  Indywidualny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz  odpadów rozbiórkowych i budowlanych następuje odpłatnie po wcześniejszym zgłoszeniu do Urzędu Gminy Urszulin.

Gminny zakład Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin

3. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – odbiór odbywa się za pośrednictwem GZUK, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin.

4. Zbiórka zużytych opon – odbiór indywidualnie według trasy przejazdu samochodu odbierającego odpady komunalne.