Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informuję, iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (wersalki, fotele, stoły, szafy, sprzęt RTV i AGD itp.) oraz odpadów rozbiórkowych i budowlanych z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe odbędzie się dnia ………………….. Prosimy o uprzątnięcie odpadów zalegających w pasie drogowym i wystawienie ich zgodnie z ustalonym terminem odbioru do godziny 8:00 przy swojej posesji, w przeciwnym wypadku naliczane będą kary za zaśmiecanie pasa drogowego.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych (wersalki, fotele, stoły, szafy, sprzęt RTV i AGD itp.) oraz odpadów rozbiórkowych i budowlanych z nieruchomości zamieszkanych (tj. od stałych mieszkańców) odbędzie się dnia …………….. Prosimy, aby odpady były wystawione przed nieruchomości do godziny 8:00.

Odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywa się jeden raz do roku  w terminie uzgodnionym wcześniej z Firmą odbierającą odpady komunalne.