Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2021 r.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU GMINY URSZULIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2021 R.