Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. informuje, że w miesiącu październik 2016 r. podczas odbioru odpadów komunalnych (zgodnie z harmonogramem) odbędzie się odbiór odpadów wielkogabarytowych (wersalki, fotele, stoły, szafy, sprzęt RTV i AGD itp.), odpadów rozbiórkowych i budowlanych.

Prosimy, aby odpady były wystawione przed nieruchomości do godziny 8:00.

Informujemy, że zbieranie odpadów wielkogabarytowych nastąpi dwa razy w roku: raz nieodpłatnie; przy kolejnym wystawieniu odpadów zostanie naliczona opłata.

Prezes Zarządu
Wiesław Samojło

Czytaj dalej

Od 1 lipca 2015 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), gmina Urszulin wdrożyła nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który obowiązuje od 1 lipca 2013r.  Rada Gminy Urszulin w dniu 29 maja podjęła nowe uchwały wchodzące w życie z dniem 1 lipca 2015 r.

Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od:
1) dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
2) dnia zmiany danych, ...

Czytaj dalej

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

1. Punkty zbierania odzieży:
-Pojemnik przy Poczcie Polskiej S.A. w Urszulinie przy ul. Pocztowej
-Pojemnik przy przystanku autobusowym w Urszulin przy ul. Lubelskiej
PPHU „WTÓRPOL” ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysk

Czytaj dalej

Poziom recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Urszulin.

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Czytaj dalej

Podmiot odbierajacy odpady komunalne

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY URSZULIN

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o.
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, tel/fax: 82 57 13 066.

Miejsce przeznaczenia odpadów komunalnych: Zakład Utylizacji Odpadów Stara Wieś

Czytaj dalej

Harmonogram wywozu nieczystości stałych

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie informuje, iż od dnia 1 luty 2014 roku odbiór śmieci odbywać się będzie indywidualnie według następującego  harmonogramu:

Miejscowości:

Termin odbioru:

1. Grabniak 4 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad i grudzień
2 i 4 poniedziałek miesiąca – w miesiacach czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
2. Kochanowskie, Sumin 3 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad i grudzień
1 i 3 poniedziałek miesiąca – w miesiacach czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
3. Stare Załucze 4 poniedziałek mie...
Czytaj dalej

Informacja w sprawie niezłożenia deklaracji

Osobom, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r., zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391  z późn. zm.) Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czytaj dalej

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gmina Urszulin wdraża nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 czerwca 2013r.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze składanie deklaracji.

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku ...

Czytaj dalej

„Nasze śmieci” Kampania Ministerstwa Środowiska

Czytaj dalej