Kategoria Aktualności

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Gmina Urszulin informuję iż odbiór odpadów wielkogabarytowych (wersalki, fotele, stoły, szafy, sprzęt RTV i AGD itp.) oraz odpadów rozbiórkowych i budowlanych z nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Urszulin odbędzie się według harmonogramu. Prosimy  o uprzątnięcie odpadów zalegających w pasie drogowym i wystawienie ich zgodnie z ustalonym terminem odbioru do godziny 8:00 przy swojej posesji, w przeciwnym wypadku naliczane będą kary za zaśmiecanie pasa drogowego.

27.05.2019 Poniedziałek GRABNIAK
20.05.2019 Poniedziałek SUMIN, WYTYCZNO-KOCHANOWSKIE, KOZUBATA
28.05.2019 Wtorek DĘBOWIEC, ZAŁUCZE NOWE I STARE, WIĄZOWIEC, BABSK, ZAWADÓWKA, JAMNIKI, ŁOMNICA, WOLA WERESZCZYŃSKA, URSZULIN
29.05.2019 Środa BORYSIK, WERESZCZYN, PRZYMIARKI, WIELKOPOLE...
Czytaj dalej

Zmiany w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych od 01.01.2019 r.

GMINA URSZULIN INFORMUJE, IŻ OD 01.01.2019 ROKU NASTĄPIŁA ZMIANA W HARMONOGRAMIE ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH W MIESJCOWOŚCIACH: STARE ZAŁUCZE, NOWE ZAŁUCZE ORAZ DĘBOWIEC. OD 01.01.2019 ROKU ODBIÓR ODPADÓW KOMUNANYCH BĘDZIE NASTĘPOWAŁ W 3 WTOREK MIESIĄCA.

HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z TERENU GMINY URSZULIN OBOWIĄZUJĄCY OD 01.01.2019 R.

Miejscowości Termin odbioru
1.       GRABNIAK 4 poniedziałek miesiąca w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień
2 i 4 poniedziałek miesiąca w miesiącach: maj, czerwiec, wrzesień
Każdy poniedziałek miesiąca w miesiącach: lipiec i sierpień
2.       SUMIN, WYTYCZNO-KOCHANOWSKIE 3 poniedziałek miesiąca w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listop...
Czytaj dalej

Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych

PUNKTY SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH:

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie Gminy Urszulin znajduje się w Gminnym Zakładzie Usług Komunalnych w Urszulinie, ul. Szkolna 17, 22-234 Urszuin.

1. Punkty zbierania odzieży:
-Pojemnik przy Poczcie Polskiej S.A. w Urszulinie przy ul. Pocztowej
-Pojemnik przy przystanku autobusowym w Urszulin przy ul. Lubelskiej
PPHU „WTÓRPOL” ul. Żurawia 1, 26-110 Skarżysk

Czytaj dalej

Poziom recyklingu

Poziomy recyklingu osiągnięte przez Gminę Urszulin.

Poziomy recyklingu

Obowiązki gmin w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    i odzysku innymi metodami niż składowanie oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania.

Czytaj dalej

Podmiot odbierajacy odpady komunalne

PODMIOT ODBIERAJĄCY ODPADY KOMUNALNE
Z TERENU GMINY URSZULIN

Gminny Zakład Usług Komunalnych w Urszulinie
ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin, tel (82) 57-13-066.

Miejsce przeznaczenia odpadów komunalnych:

Czytaj dalej

Harmonogram wywozu nieczystości stałych

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych obowiązujący od 1 stycznia 2019 roku:

Miejscowości:

Termin odbioru:

1. Grabniak 4 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień
2 i 4 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
2. Kochanowskie, Sumin 3 poniedziałek miesiąca– w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, październik, listopad i grudzień
1 i 3 poniedziałek miesiąca – w miesiacach maj, czerwiec i wrzesień
każdy poniedziałek miesiąca– w miesiącach lipiec i sierpień
3. Stare Załucze, Nowe Załucze, Dębowiec 3 wtorek miesiąca
4. Borysik, Przymiarki, Wielkopole, Sęków, Wereszczyn, 4 środa mies...
Czytaj dalej

Informacja w sprawie niezłożenia deklaracji

Osobom, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do dnia 15 czerwca 2013 r., zgodnie z art. 6o ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2012 r. poz.391  z późn. zm.) Wójt określi w drodze decyzji wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów komunalnych powstającą na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Czytaj dalej

Od 1 lipca 2013 r. odbiór odpadów na nowych zasadach

Działając w oparciu o ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z późn. zm.), gmina Urszulin wdraża nowy system gospodarki odpadami komunalnymi, który zacznie obowiązywać od 1 lipca 2013r. 
Zgodnie z obowiązującym prawem oraz podjętymi przez Radę Gminy w Urszulinie uchwałami, każdy właściciel nieruchomości położonej na terenie gminy Urszulin zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Urszulin deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pierwszą deklarację należy złożyć do dnia 15 czerwca 2013r.

Uprzejmie prosimy o wcześniejsze składanie deklaracji.

Nowy system gospodarki odpadami ma na celu objęcie wszystkich mieszkańców systemem zbierania odpadów oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku ...

Czytaj dalej

„Nasze śmieci” Kampania Ministerstwa Środowiska

Czytaj dalej