Nowy rachunek bankowy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że od 1 stycznia 2020 roku zmienia się numer rachunku bankowego na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką w kasie Urzędu Gminy Urszulin albo u inkasenta albo przelewem na NOWY RACHUNEK BANKOWY Gminy Urszulin Nr 05 8191 1026 2002 2000 0332 0077.