Terminy opłat za odpady

Gmina Urszulin informuje, że termin uiszczania opłat za odpady komunalne następuje:

– za styczeń i luty do dnia 15 lutego danego roku,
– za marzec i kwiecień do dnia 15 kwietnia danego roku,
– za maj i czerwiec do dnia 15 czerwca danego roku,
– za lipiec i sierpień do dnia 15 sierpnia danego roku,
– za wrzesień i październik do dnia 15 października danego roku,
– za listopad i grudzień do dnia 15 grudnia danego roku.

Opłatę należy uiszczać gotówką w kasie Urzędu Gminy Urszulin, przelewem na rachunek bankowy Gminy Urszulin
nr 61 8191 1026 2001 0000 0332 0002 lub u sołtysa.

W przypadku nie uiszczenia należnej opłaty określonej w deklaracji lub w decyzji w wyznaczonym terminie, zostanie wystawiony tytuł wykonawczy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2005 r. Nr 229, poz. 1954, ze zm.), celem dokonania egzekucji przypadających gminie należności pieniężnych wraz z kosztami egzekucyjnymi.